Missie en aanpak

Meer over onze werkwijze

Bv Gwendolyn Van Kerckvoorde Juridisch en All Round Adviesbureau voor Ondernemingen en Particulieren adviseert en begeleidt ondernemers en ondernemingen bij alle juridische, financieel-economische en strategische vragen en problemen waarmee zij tijdens het runnen van hun bedrijf worden geconfronteerd. Dit kan gaan van eerstelijnsadvies tot doelgerichte begeleiding en bijstand. Het doel is de onderneming en haar bestuurders alsook de individuele ondernemer te ontzorgen van de steeds complexer wordende omkadering zodat zij zich op de essentie van hun business kunnen focussen.

Onze troeven

Aan particulieren bieden wij advies en bijstand in alle aspecten die in het maatschappelijk leven op hun pad komen vanuit een zelfde objectieve ontzorgingsdoelstelling.

Pro-actief onaangename verrassingen voorkomen tengevolge van de juridische complexiteit van het maatschappelijke leven is onze missie.

Er wordt professioneel advies en bijstand op maat afgeleverd in samenwerking waar en wanneer nodig met een netwerk van partners in specifieke domeinen.

Professionele en persoonlijkebijstandop maat.

Persoonlijke aanpak en kwaliteit

Wij werken onafhankelijk en denken vanuit dat perspectief objectief mee met de klant teneinde het resultaat te maximaliseren en optimaliseren steeds vanuit het doel dat de klant vooropstelt. Dit alles uiteraard altijd in strikt overleg met de klant om  op een “to the point” economisch en verantwoorde wijze en in functie van de concrete business en op te lossen problemen of aan te pakken pijnpunten tot de meest efficiënte oplossing te komen.

Persoonlijke aanpak en kwaliteit staan bovenaan ons vaandel. Wij scholen ons dan ook permanent bij en volgen nieuwe wetgeving en regelgeving stipt op teneinde onze klanten proactief te kunnen inlichten en adviseren.

Verwacht geen ingewikkelde juridische rapporten. Wij werken toe naar een voor iedereen juridisch begrijpelijke en toegankelijke dienstverlening.