Wie zijn wij

Gwendolyn Van Kerckvoorde

Gwendolyn Van Kerckvoorde heeft in 1996 het diploma van Licentiaat in de rechten behaald met grote onderscheiding.

In 1996 heeft zij de baliestage aangevat en heeft zij navolgend een eigen kantoor uitgebouwd gesteund op de diverse pijlers van het recht.

Zij heeft verschillende aanvullende opleidingen gevolgd en heeft gedurende haar rijk gevulde advocatencarrière een omvattend netwerk opgebouwd van specialisten in diverse materies.

Na een 26-jarige carrière als advocaat is het tijd voor een nieuwe uitdaging in functie van de vaststelling dat een ander soort juridische en economisch financiële noden zich aandient zowel voor ondernemingen en individuele ondernemers als voor particulieren in het steeds complexer wordende ondernemings- en maatschappelijk leven en waarop Bv Gwendolyn Van Kerckvoorde Juridisch en All Round Adviesbureau voor Ondernemingen en Particulieren een passend antwoord biedt.